Góra Grosza

Góra Grosza

Jak co roku – uczniowie Zespołu Edukacyjnego – włączyli się w trwającą od 26 listopada do 7 grudnia 2012 roku zbiórkę monet na rzecz Towarzystwa Nasz Dom. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Na terenie naszej szkoły akcję przeprowadziły i podsumowały wolontariuszki SP i PG wraz z opiekunami.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności naszych szkolnych darczyńców w sumie zebraliśmy 504,53 zł:

  • Publiczne Przedszkole: 156,73 zł
  • Szkoła Podstawowa: 177,27 zł
  • Gimnazjum: 170,53 zł

KORZYŚCI JAKIE OSIĄGNĘLIŚMY Z UCZESTNICTWA W AKCJI:

Efekt wychowawczy - polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Efekt integracyjny - polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

Efekt prestiżowy – o akcji dużo mówi się w mediach. Staliśmy się uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej inicjatywy na rzecz dzieci z domów dziecka.

Dziękujemy Wszystkim, którzy wrzucili do puszki swój "1 grosz",
gdyż dzięki temu utworzyliśmy
"Górę Grosza, która jest największa na świecie"!

Góra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra Grosza