"Po angielsku z Harrym Potterem" – przykład dobrej praktyki pracy z uczniem zdolnym

Po angielsku z Harrym Potterem

W naszej szkole mamy wiele przykładów dobrej praktyki w różnych obszarach pracy.

W styczniu Lubuskie Kuratorium Oświaty upowszechniło na swojej stronie internetowej kolejne działania z Zespołu Edukacyjnego, tym razem dotyczące rozwijania zainteresowań uczniów zdolnych z języka angielskiego:

"Po angielsku z Harrym Potterem – zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów zdolnych"

http://www.ko-gorzow.edu.pl/przykady-dobrej-praktyki