Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Lepiej zapobiegać...

Lepiej zapobiegać...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli, naprzeciw potrzebom i wyjątkowym sytuacjom oraz problemom wychowawczym zauważanym w szkole, zrealizowaliśmy wśród uczniów klas 4-8 warsztaty profilaktyczne o różnorodnej tematyce:
- „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym?”
- „Jak radzić sobie z emocjami?”
- „Rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję – stop mowie nienawiści.”

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Kamilę opierały się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktyce, a co za tym idzie mocno aktywizowały uczniów do działania (dyskusje, burza mózgów, symulacje, analizy itp.). Wiedza natomiast dostosowana i przekazywana była młodym ludziom w przystępnej, specjalnie dobranej do ich wieku oraz rozwoju formie.

Dzięki tego rodzaju zajęciom staramy się zwiększyć efektywność działań profilaktycznych, a w przyszłości, mamy nadzieję, że tego rodzaju kompleksowa profilaktyka przyniesie pożądane efekty.

Lepiej lepiej-zapobiegac... Lepiej lepiej-zapobiegac... Lepiej lepiej-zapobiegac... Lepiej lepiej-zapobiegac... Lepiej lepiej-zapobiegac...