Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Unplugged... - odłączony...

Unplugged... - odłączony...

W dniach 7.11 i 10.11 2022 r. młodzież z klas 8 miała możliwość wzięcia udziału w realizacji programu profilaktyki uniwersalnej "Unplugged".

Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (alkohol, tytoń, narkotyki), ale też zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed ich używaniem.

Tematyka, którą poruszala trenerka podczas spotkań z młodzieżą:

  • konformizm,
  • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
  • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
  • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
  • umiejętność komunikowania swoich emocji,
  • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
  • inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
  • wiedza o narkotykach,
  • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Uczniowie bardzo ciepło przyjęli prowadzącą program, bardzo poważnie podeszli do omawianych problemów i aktywnie pracowali podzas zajęć.

Program "Unplugged" jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bardzo dziękujemy Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie za sfinansowanie realizacji programu w naszej szkole.

Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...Unplugged... - odłączony...