Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...

O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, przemoc rówieśnicza, zachowania cyberprzemocowe – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas pogadanki profilaktycznej, którą w dniu 27 stycznia 2023 r. wśród uczniów klas V – VIII przeprowadził przedstawiciel Policji – Pan Ernest Schmidt.

Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia problematyki dotyczącej niebezpieczeństw związanych z wagarowaniem, niszczeniem mienia prywatnego i społecznego, paleniem papierosów, czy zażywaniem przez młodych ludzi środków psychoaktywnych. Pan Policjant przypomniał również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz omówił bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

Wszystko to miało na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii różnych zagrożeń i konsekwencji prawnych oraz zachęcenie do bezpieczenego poruszania się po drogach i zachowania ostrożności w czasie wolnych dni.

O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...O ODPOWIEDZIALOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH I NIE TYLKO...