Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Klasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie

Klasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie

Dnia 24.02 dzięki uprzejmości Pani Wójt Izabelli Staszak oraz zastępcy wójta Pana Bartłomieja Cybulskiego klasy ósme mogły odwiedzić Urząd Gminy w Trzebiechowie.

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z pracą urzędników, poznali jego strukturę, dowiedzieli się m.in. na czym polega praca wójta, jak można zostać urzędnikiem, jakie zadania wykonują pracownicy urzędu oraz jakie sprawy i jak można załatwić w naszym Urzędzie Gminy. Uczniowie wypełniali swój pierwszy wniosek o wydanie dowodu osobistego. Taki mały trening przed dorosłością na pewno każdemu się przyda. Była to niezwykle ciekawa i pouczająca lekcja wiedzy o społeczeństwie.

Serdecznie podziękowania kierujemy dla Pani Wójt Izabelli Staszak oraz zastępcy wójta Pana Bartłomieja Cybulskiego, a także dla wszystkich pracowników, którzy poświęcili nam swój cenny czas.

Klasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w TrzebiechowieKlasy ósme z wizytą w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie