Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

WYNIKI GŁOSOWANIA DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 25 września 2020 uczniowie Szkoły Podstawowej głosowali wybierając przewodniczącą szkoły spośród następujących osób:

  1. Milena Sobolewska z kl. 6a
  2. Roksana Wasylik z kl.6b
  3. Patrycja Krystians z kl. 7a
  4. Amelia Pazoła z kl. 7b
  5. Kornelia Mazurczak z kl. 7c
  6. Natalia Lupa z kl. 8

Oddano 142 głosy, w tym 141 ważnych i 1 nieważny. W wyniku głosowania ustalono:

Przewodnicząca szkoły: Kornelia Mazurczak (oddano 32 głosy ważne)

Zastępca przewodniczącej: Natalia Lupa z kl.8 oraz Amelia Pazoła z kl. 7b (obie uzyskały po 31 głosów ważnych).

Pozostałe osoby otrzymały odpowiednio po 18, 15 i 14 głosów ważnych.

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Karolina Bieniek z kl. 7b, Nicola Lusawa z kl. 7b oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego.