Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

WYNIKI GŁOSOWANIA DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wybory

W dniu 20 września 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie głosowali wybierając przewodniczącą szkoły spośród następujących osób:

  1. Patrycja Krystians z kl. 6a
  2. Natalia Maćkowiak z kl. 6b
  3. Kornelia Mazurczak z kl. 6c
  4. Natalia Lupa z kl. 7
  5. Marta Jeż z kl. 8a
  6. Zofia Nieciecka z kl. 8b.

Oddano 204 głosy w tym 199 ważnych i 4 nieważne. W wyniku głosowania ustalono:

  • Przewodnicząca szkoły: Zofia Nieciecka z 56 głosami
  • Zastępca przewodniczącej: Natalia Lupa z 35 głosami
  • Sekretarz: Kornelia Mazurczak z 30 głosami.

Pozostałe osoby otrzymały odpowiednio po 27, 26 i 25 głosów ważnych.

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Ewelina Dolińska z kl.5a, Patryk Raczykowski z kl. 6c i Magdalena Pilarska z kl. 8b.