Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

DEUTSCH PLUS – współpraca z Goethe-Institut w Warszawie

DEUTSCH PLUS

Z wielką przyjemnością informujemy, że w efekcie naszych dotychczasowych działań na rzecz propagowania nauki języka niemieckiego zostaliśmy wybrani przez Instytut Goethego w Warszawie do prestiżowej sieci 200 szkół w Polsce, które Instytut obejmuje swoim wsparciem w ramach projektu DEUTSCH PLUS. Nasza szkoła rozpoczęła oficjalną współpracę z Instytutem, który oferuje nam możliwość wymiany doświadczeń, szkolenia, warsztaty, reklamę i promocję języka niemieckiego, certyfikaty poświadczające znajomość języka dla uczniów, kontakt z kulturą niemiecką oraz bieżącymi trendami w edukacji i na niemieckim rynku pracy.

Korzyści z udziału w projekcie jest bardzo wiele:

  Dla szkoły
 • członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
 • współpraca z Goethe-Institut
 • patronat Ambasady Niemiec w Polsce
 • doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
 • wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
 • poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
 • zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie
  Dla nauczycieli
 • doradztwo metodyczno-dydaktyczne
 • bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
 • członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych
 • bezpłatny udział w szkoleniach online
 • doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania
 • dostęp do nagrań lekcji pokazowych
  Dla uczniów
 • możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
 • udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
 • spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
 • udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
 • udział w bezpłatnych lekcja Skype
 • zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole