Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Cztery pory roku w poezji

Cztery pory roku w poezji

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, którego organizatorkami były nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie: Lidia Drozdowska, Beata Furmańska, Grażyna Sadowska, Julia Wardzińska. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas I-III wyróżnieni w I etapie konkursu w swoich macierzystych szkołach w Bojadłach, w Klenicy oraz w Trzebiechowie. Dwadzieścioro finalistów recytowało wiersze polskich poetów, którzy w swoich utworach opiewali piękno przyrody w określonej porze roku.

Komisja w składzie:
Krzysztof Sadowski – Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera,
Jolanta Kaczorowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie,
Alicja Łukomska – zastępca dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie,
Alicja Kanclerz – nauczyciel emerytowany,
po burzliwych obradach wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Dominika Wołoszyn – szkoła Trzebiechów,

II miejsce – Hanna Broczkowska – szkoła Trzebiechów,

III miejsce – Marcin Kupski – szkoła Klenica.

Wyróżnienia:

- Filip Zielonka – szkoła Klenica,

- Aleksandra Szypowska – szkoła Trzebiechów,

- Angelika Łoś – Bojadła.

Podczas obrad jury wszystkich obecnych na sali, zachwycał swoimi popisami zespół taneczny prowadzony przez panią Teresę Dobrowolską. Uczestnicy konkursu częstowali się pysznym ciastem, które przygotowały mamy uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w Trzebiechowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji konkursu.

Cztery pory roku w poezjiCztery pory roku w poezjiCztery pory roku w poezji