Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Lektura inaczej..

Lektura inaczej..

W ramach cyklicznych działań mających na celu motywowanie uczniów do czytania, pokazujących, że lektura wcale nie musi być nudna, uczniowie kl. VI B zmierzyli się z obszerną powieścią Daniela Defoe "Robinson Kruzoe". Wspólnie ustaliliśmy, że jednym z elementów przy omawianiu lektury będzie makieta przedstawiająca bezludną wyspę, na której bohater spędził wiele lat. Aby stworzyć makietę prezentującą wyspę musieliśmy bardzo wnikliwie przeczytać książkę, by zdobyć ważne informacje takie jak: ukształtowanie powierzchni, szata roślinna i zwierzęca, linia brzegowa, różne budowle stworzone przez Robinsona… Udało się i po wytężonej pracy w grupach powstały piękne makiety odzwierciedlające wyspę Robinsona Kruzoe.

Lektura inaczej..Lektura inaczej..Lektura inaczej..Lektura inaczej..