Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Dzień Ziemi w naszej szkole

Dzień Ziemi w naszej szkole

Światowy Dzień Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia, stwarza wiele okazji, by ukazać dzieciom jak ważna jest ochrona środowiska, w którym żyjemy. Na zajęciach uczniowie dowiadują się co jest zagrożeniem dla wód, pól, łąk i lasów, a także jakie są sposoby ratowania i zapobiegania niszczenia tych środowisk. Uczą się umiejętnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi Ziemi. Praktycznie stosują segregację śmieci - w każdej klasie znajdują się kosze w odpowiednich kolorach. Znają "drugie życie odpadów". Korzystając z niektórych odpadów wykonali fantastyczne stworki, które każdy podziwiał na wystawie w szkole. Z okazji Dnia Ziemi uczniowie młodszych klas postanowili posprzątać park niedaleko szkoły. Ubrani w kamizelki i rękawiczki, które otrzymali od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie (za co bardzo dziękujemy) oraz zaopatrzeni w worki pozbierali śmieci w głównych alejkach parku. Mamy nadzieję, że podjęte działania na rzecz ochrony środowiska spowodują zachowania ekologiczne w każdych sytuacjach teraz i w przyszłości.

Dzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkoleDzień Ziemi w naszej szkole