Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Poezja dziecięca

Poezja dziecięca

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski organizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie. Koordynatorem konkursu i wykonawcą dyplomów była pani Lidia Drozdowska. Panie: Alicja Kanclerz, Danuta Wojtkiewicz, Grażyna Sadowska i Joanna Pasek wykonały piękną dekorację przy współpracy nauczycielki plastyki, pani Anny Kowalewicz oraz przygotowały słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

W tegorocznym konkursie były prezentowane wiersze Jana Brzechwy, Marii Kownackiej i Ludwika Jerzego Kerna przez jedenastu uczniów, którzy zostali wyróżnieni w swoich macierzystych szkołach w pierwszym etapie konkursu. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klenicy, Szkoły Podstawowej w Bojadłach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

Na początku prowadząca pani Lidia Drozdowska odczytała tekst o "Roli poezji w wychowaniu i kształtowaniu uczniów w klasach młodszych". Poinformowała, że czytanie poezji jest ważnym czynnikiem rozwoju osobowości dziecka. Poezja oddziałuje poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie ucznia, rozwija jego wrażliwość na piękno języka. Dostarcza dziecku nowych doświadczeń, rozszerza jego horyzonty, rozwija zainteresowania, daje możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata.

Następnie uczennice z klasy II i III zaprezentowały najważniejsze fakty z życia i twórczości w/w poetów, po czym Dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury pan Tadeusz zarecytował swój ulubiony wiersz Jana Brzechwy "Kwoka". Prezentacja tego wiersza bardzo rozbawiła dzieci, wywołała wiele śmiechu i zachwytu.

Po takim wstępie rozpoczęła się piękna recytacja wybranych wierszy Jana Brzechwy, Marii Kownackiej i Ludwika Jerzego Kerna. Jury w składzie: Tadeusz Wojter, Jolanta Kaczorowska i Jadwiga Skubek oceniało występy dzieci wg następujących kryteriów:

 1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
 2. Poprawne i płynne deklamowanie.
 3. Kontakt ze słuchaczem.
 4. Ogólny wyraz artystyczny.

Po krótkiej naradzie wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce
  - Hanna Marcinek, szkoła Trzebiechów
  - Jakub Słoboda, szkoła Trzebiechów
 • II miejsce
  - Weronika Kubik, szkoła Klenica
  - Krystian Kołodziej, szkoła Trzebiechów
 • III miejsce
  - Mateusz Skórnicki, szkoła Bojadła
  - Jagoda Kantorek, szkoła Bojadła
 • Wyróżnienia
  - Zofia Nieciecka, szkoła Trzebiechów
  - Michał Szopa, szkoła Klenica.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, książki – ufundowane przez Dyrektor Gminnej Biblioteki w Trzebiechowie, panią Jolantę Kaczorowską i pluszaki – ufundowane przez Dyrektora Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, pana Tadeusza Wojtera.

Nagrody dzieciom wręczał gość honorowy, sekretarz gminy Zenon Rychły.

Organizatorki konkursu serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do udanego przebiegu konkursu, przede wszystkim jurorom, którzy byli również sponsorami nagród, wychowawczyniom – z Klenicy, pani Teresie Rychłej, z Bojadeł – pani Elżbiecie Szwajkowskiej, że podjęły zaproszenie do konkursu, pani Annie Kowalewicz a także wszystkim pracownikom Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury za udzielaną wszelką pomoc.

Poezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięcaPoezja dziecięca