Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Poezja Juliana Tuwima

Poezja Juliana Tuwima

Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima. W związku z tym w naszej szkole został zorganizowany konkurs recytatorski dla klas I-III pt. "Poezja Juliana Tuwima", którego koordynatorem była pani Alicja Kanclerz. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, zainteresowanie dzieci poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się w poszczególnych klasach w macierzystych szkołach. W drugim etapie brało udział maksymalnie 2 uczniów z każdej klasy wyróżnionych w pierwszym etapie. Finał drugiego etapu odbył się 24 kwietnia 2013 r. w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury o godz. 9.30. Brały w nim udział nie tylko dzieci ze szkoły w Trzebiechowie, ale także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klenicy pod opieką pani Barbary Wróblewskiej.

Na początku konkursu prowadząca pani Beata Furmańska krótko przedstawiła życiorys Juliana Tuwima, następnie uczniowie klasy II b przedstawili inscenizację wiersza pt. "Rzepka" przygotowaną przez panią Grażynę Sadowską. Po tym wstępie rozpoczęła się piękna recytacja wybranych przez uczniów wierszy Juliana Tuwima na tle scenografii wykonanej przez panią Danutę Wojtkiewicz, panią Joannę Pasek i panią Grażynę Sadowską. Każda recytacja była nagradzana wielkimi brawami prze pozostałych uczniów klas I-III.

Jury w składzie: Tadeusz Wojter – przewodniczący, Jolanta Kaczorowska i Jadwiga Skubek po burzliwej dyskusji wyłoniło zwycięzców:

  • I miejsce – Jakub Słoboda, uczeń klasy 2 b, szkoła Trzebiechów,
  • II miejsce – Hanna Marcinek, uczennica klasy 1 a, szkoła Trzebiechów,
  • III miejsce – Róża Holewa, uczennica klasy 3 a, szkoła Trzebiechów,
  • Wyróżnienie – Michał Kubik, uczeń klasy 2, szkoła Klenica,
  • Wyróżnienie – Zuzanna Galor, uczennica klasy 3 a, szkoła Trzebiechów.

Na gratulacje zasłużyły wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie szczególnie pierwszoklasiści z Klenicy i Trzebiechowa. Po raz pierwszy stanęli na scenie przed tak dużą widownią i wspaniale zaprezentowali swoje wiersze.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, które przygotowała pani Lidia Drozdowska, a zwycięzcy również nagrody. Zostały one ufundowane przez Komitet Rodzicielski przy Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie oraz przez Dyrektora Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury, pana Tadeusza Wojtera. Nagrody zostały wręczone dzieciom przez gościa honorowego, sekretarza gminy pana Zenona Rychłego.

Poezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana TuwimaPoezja Juliana Tuwima