Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

I Lubuski Sejmik Dziecięcy

I Lubuski Sejmik Dziecięcy

11 czerwca delegacja uczniów ze szkoły podstawowej udała się na I Lubuski Sejmik Dziecięcy zorganizowany w urzędzie marszałkowskim. Ideą tego przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodych ludzi idei samorządności, przybliżenie im sposobu funkcjonowania urzędu, a także pracy radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego zebrało się ponad 150 uczniów z wielu lubuskich szkół podstawowych.

Na początku spotkania przedstawiciele każdej ze szkół utworzyli radę sejmiku i otrzymali nominację z rąk p. Tomasza Możejko – przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. W dalszej części odbyła się lekcja europejska, podczas której przybliżone zostały zagadnienia z zakresu funduszy europejskich. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoją wiedzą o Unii Europejskiej, państwach członkowskich, symbolice flagi. Trafne wypowiedzi były nagradzane, a wszystko odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze.

Następnie radni Sejmiku Województwa Lubuskiego opowiadali o swojej pracy, zadaniach wynikających z pełnienia tak ważnych i odpowiedzialnych funkcji. Uczestnicy mogli zadawać pytania i poruszać sprawy dla nich ważne. Pytano o dofinansowanie szkół, obiektów sportowych i aktualne inwestycje. Wybrano także przewodniczącego Sejmiku Dziecięcego i jego zastępców. Później pani Elżbieta Polak – marszałek województwa lubuskiego zaprezentowała najciekawsze i najważniejsze aspekty swojej pracy i po wspólnym, pamiątkowym zdjęciu poczęstowała wszystkich wspaniałym tortem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Podczas tego miłego spotkania dzieci bliżej poznały zasady działania demokracji, otrzymały dużą dawkę wiary we własne możliwości i motywację do działania w swoich środowiskach lokalnych.

Relacja i zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się także na stronie internetowej: www.lubuskie.pl

I Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik DziecięcyI Lubuski Sejmik Dziecięcy