Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Pasowanie na ucznia klasy pierwszejDnia 30 września 2011 r. (w piątek), o godz. 10.00 w sali widowiskowej TOK-u odbyło się pasowanie/pasowanie na ucznia dzieci z dwóch klas pierwszych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt Stanisław Drobek, sekretarz Zenon Rychły, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Okińczyc, dyrektor Zespołu Edukacyjnego Zdzisława Rychła, zastępca dyrektora Jadwiga Skubek, przewodnicząca Rady Rodziców Alicja Tomaszewska, ksiądz proboszcz Andrzej Grządziel, p. Anna Kowalczyk, p. Beata Furmańska, wychowawczynie klas II i III – p. Alicja Kanclerz i p. Lidia Drozdowska wraz ze swoimi uczniami.

Ponadto w uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice pasowanych dzieci.

Uroczystość rozpoczęły dzieci z klasy A i B, które zaprezentowały program artystyczny związany z nauką i szkołą. Część artystyczną poprowadził uczeń klasy IV a – Kacper Jakubowski. W dalszej kolejności nastąpiło ślubowanie. Dzieci pierwszy raz ślubowały przy sztandarze, który szkoła otrzymała w czerwcu tego roku. Następnie pani dyrektor Z. Rychła pasowała wszystkie dzieci na uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki od zgromadzonych gości. Rodzice zaprosili wszystkich zebranych na słodki poczęstunek. Piękną dekorację sali i galowe stroje pierwszoklasistów przygotowały wychowawczynie – p. Danuta Wojtkiewicz i p. Grażyna Sadowska z pomocą rodziców.

Pasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszejPasowanie na ucznia klasy pierwszej