Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Plan Pracy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką
 • informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

SEMESTR I

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
 • Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego SP w Trzebiechowie;
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019;
 • Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
 • Dzień Chłopaka - słodki poczęstunek dla kolegów.

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.

Listopad

 • Góra Grosza – wykonanie okolicznościowej gazetki promującej akcję, czynny udział w zbiórce;
 • Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada, czynny udział w programie organizowanym w naszej szkole;
 • Włączenie się do akcji Zostań wolontariuszem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Trzebiechowie;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna.

Grudzień

 • Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki, Dzień Mikołajkowej Czapki;
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;
 • Kontynuacja akcji Góra Grosza;
 • Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

Styczeń

 • Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w akcji charytatywnej – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 • Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej;
 • Góra Grosza – ciąg dalszy.

SEMESTR II

Luty

 • Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • Dyskoteka karnawałowa
 • Walentynki - zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek.

Marzec

 • Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania” dla dziewcząt;
 • Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny.

Kwiecień

 • Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

Maj

 • Dzień Matki - wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły, przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU.

Czerwiec

 • Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka; wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019;
 • Współudział w pożegnaniu klas ósmych
 • Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Opracowanie: Opiekun SU wraz z Zarządem