Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Harmonogram dyskotek szkolnych

Harmonogram dyskotek szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Trzebiechowie w roku szkolnym 2017/2018

DATA OSOBY DYŻURUJĄCE
30.11.2017
(Andrzejki)
1. Małgorzata Horodniczy
2. Monika Żelazko
08.02.2018
(Walentynki)
1. Iwona Holewa
2. Joanna Urbańska-Marcinek
26.04.2018
(Wiosenne pląsy)
1. Elżbieta Zielonka
2. Izabela Lewicka
07.06.2018
(Pożegnanie roku szk. 2017/2018)
1. Cecylia Marszałek
2. Dorota Konopka

Czas trwania każdej z dyskotek: od 16:00 do 18:00

Miejsce: Trzebiechowski Ośrodek Kultury

Cena wstępu: 2,00 zł

Inne: każdy uczeń chcący uczestniczyć w dyskotece powinien posiadać zgodę rodzica (opiekuna)

Osoba odpowiedzialna za organizację dyskotek: mgr Joanna Grońska