Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku

W poniedziałek, 2 września 2019 r., społeczność Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie zebrała się na placu apelowym, by uroczyście rozpocząć rok szkolny 2019/2020. W czasie apelu Pani Wicedyrektor Alicja Łukomska pasowała pierwszoklasistów na uczniów. To podniosła chwilą dla dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Nasza szkole odwiedziła również Wójt Gimny Trzebiechów - Izabella Staszak. Po apelu klasy udały się wraz z wychowawcami do szkoły, by przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w czasie drogi do i że szkoły oraz z planem lekcji.

Rozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie rokuRozpoczęcie roku