Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Zebra

Zebra

30 marca sześcioosobowa drużyna z klasy II pod nazwą „Łobuzy”, uczestniczyła w turnieju „Zebra” organizowanym przez Komendę Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP oraz policję.

Dzieci brały udział w konkurencjach sportowych, rozwiązywały krzyżówkę oraz mini test z przepisów ruchu drogowego. Tym razem nie udało się zająć wysokiego miejsca, ale być może spróbujemy powalczyć znowu za rok. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki.

ZebraZebraZebraZebraZebraZebraZebraZebra