Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

W poszukiwaniu autorytetu…

Apel związany z frekwencją z I semestru

„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna skierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.

Główną ideą kampanii jest odbudowanie i wzmocnienie
w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Owe oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne promują postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

W ramach programu uczniowie klas 5, 6, 7 i 8 naszej szkoły wzięli udział w zajęciach profilaktycznych, rodzice uczestniczyli w spotkaniu na temat autorytetu, a nauczyciele w szkoleniu podczas rady pedagogicznej.

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Aby to osiągnąć, zrobiliśmy pierwszy krok – nauczyliśmy młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Wspomogliśmy również rodziców i wychowawców w budowaniu własnego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej i szczęśliwej dorosłości.

  1. Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
  2. Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
  3. Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie odnaleźli już swoich mistrzów i wzory do naśladowania oraz że potrafią odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice dokonali refleksji nad własną postawą wychowawczą wobec swoich dzieci i postanowili wzmocnić swoje dobre cechy, by dawać wzór dobrego zachowania.