Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Ósmoklasiści oko w oko z policjantem…

Ósmoklasiści oko w oko z policjantem

20 marca 2019 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas ósmych przez dzielnicowego Tomasza Konopackiego. Tematem zajęć była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, palenie papierosów). Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole (wagary, wulgaryzmy, obrażanie nauczyciela, itp.). Wspominano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych. Był również czas na zadawanie pytań przez młodych ludzi, którzy chcieli dowiedzieć się m.in. jak zostać pracownikiem służb mundurowych.

Akcja miała na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania.

Ósmoklasiści oko w oko z policjantemÓsmoklasiści oko w oko z policjantem