Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Ranking klas

I semestr
w roku szkolnym 2014/2015

I miejsce

klasa IV a

średnia klasy 4,32

II miejsce

klasa V

średnia klasy 4,07

III miejsce

klasa VI

średnia klasy 3,58

IV miejsce

klasa V b

średnia klasy 3,48

V miejsce

klasa V a

średnia klasy 3,47