Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Nasi najlepsi uczniowie z klas IV - VI szkoły podstawowej

I semestr
w roku szkolnym 2014/2015

Klasa IV a

1.

Julia Antecka

średnia ocen: 5,25 zachowanie: wzorowe

2.

Klaudia Ostrowska

średnia ocen: 5,08 zachowanie: wzorowe

3.

Krystian Kołodziej

średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe

Klasa IV b

1.

Julia Sokół

średnia ocen: 5,41 zachowanie: wzorowe

2.

Dominika Slota

średnia ocen: 5,25 zachowanie: wzorowe

3.

Natalia Miguń

średnia ocen: 4,91 zachowanie: wzorowe

Klasa V a

1.

Zuzanna Galor

średnia ocen: 5,42 zachowanie: wzorowe

Klasa V b

1.

Oliwia Kozłowska

średnia ocen: 4,75 zachowanie: wzorowe

Klasa VI

1.

Oskar Tomaszewski

średnia ocen: 5,09 zachowanie: wzorowe

2.

Aleksandra Cipora

średnia ocen: 4,83 zachowanie: bardzo dobre