Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

ZOO w wierszach dla dzieci

ZOO w wierszach dla dzieci

W drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015 dla klas najmłodszych został zorganizowany konkurs pt. "ZOO w wierszach dla dzieci". Celem konkursu było zainteresowanie dzieci poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy na poziomie szkolnym w poszczególnych klasach, drugi- międzyszkolny, który odbył się w pięknie udekorowanej przez panią Annę Kowalewicz sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury. Do konkursu przystąpiło wielu uczniów ze szkoły w Trzebiechowie oraz dzieci ze szkoły w Klenicy, Bojadłach i Kargowej.

Konkurs rozpoczął się popisami chórków klasowych, które śpiewająco wprowadziły nas w tematykę konkursu.

Jury w składzie: Tadeusz Wojter –przewodniczący, Jolanta Kaczorowska oraz Jadwiga Skubek po burzliwej dyskusji wyłoniło zwycięzców:

  • I miejsca zajęły Oliwia Szlak ze SP w Klenicy i Natalia Maćkowiak z PSP w Trzebiechowie,
  • II miejsce przypadło: Marcinowi Merda i Weronice Mania z ZS-P w Kargowej oraz Joannie Pasek ze SP w Klenicy,
  • III miejsce zajęła Zofia Nieciecka z PSP w Trzebiechowie i Zuzanna Szajer z ZS-P w Kargowej,
  • wyróżnienia otrzymali: Angelika Piątkowska, Urszula Janiak, Jagoda Kantorek i Szymon Urbański.

Na gratulacje zasłużyły wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie. Szczególnie pierwszoklasiści, którzy po raz pierwszy stanęli na dużej scenie i wspaniale zaprezentowali się w swoich wierszach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, słodkie nagrody za udział, a zwycięzcy również nagrody książkowe. Fundatorami nagród była Biblioteka Gminna, Rada Rodziców Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie oraz dyrektor Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury Tadeusz Wojter. Nagrody zostały wręczone przez gościa honorowego, zastępcę wójta pana Przemysława Żurawieckiego.

ZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieciZOO w wierszach dla dzieci