Ruszamy z programem edukacyjnym „Trzymaj formę”

Ruszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formę

Po raz drugi nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj formę” opracowanym z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia.

Cel główny programu:
Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cele szczegółowe:
• Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
• Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
• Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Adresaci programu:
Uczniowie klas VI abc i VII, rodzice i nauczyciele.

Szkolnym koordynatorem programu jest Małgorzata Horodniczy. Realizatorami zadań programowych są nauczyciele: matematyki, plastyki, informatyki, języka polskiego i wychowania fizycznego.

Realizację programu rozpoczęliśmy w listopadzie „Sportową środą”, tego dnia w sali gimnastycznej odbyły się zajęcia ruchowe skierowaliśmy je do całej społeczności szkolnej.

Otwarcia imprezy dokonała Pani Dyrektor Alina Radoch życząc wszystkim wygranej oraz dobrej zabawy.

Uczniowie rywalizowali w wyścigach rzędów, nie mogło zabraknąć oczywiście drużynowych gier sportowych bardzo lubianych przez uczniów naszej szkoły. Rozegrane zostały mecze piłki ręcznej, w których grały mieszane drużyny klasowe.

Każdy uczeń mógł wziąć udział wybranej przez siebie konkurencji. Rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadą „fair play”. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, opuścili salę z lekkim zmęczeniem i uśmiechem na twarzy.

Ruszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formęRuszamy z programem edukacyjnym Trzymaj formę