Sprawozdanie z konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” prowadzonego w roku szkolnym 2017/2018

Mistrz ortografii

Sprawozdanie z konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” prowadzonego w roku szkolnym 2017/2018.

Dnia 28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie wyłoniono zwycięzców szkolnego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”.

Szkolny konkurs ortograficzny trwał od października do maja, udział w nim brali uczniowie klas II-III, miał on na celu szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie szkolnego „Mistrza ortografii” w roku szkolnym 2017/2018.

W każdym miesiącu uczniowie pisali jedno dyktando, jego treść oraz wyrazy z trudnością ortograficzną były wywieszane na szkolnej gazetce ortograficznej. Uczniowie piszący dyktando otrzymywali oceny z języka polskiego, otrzymana ocena stanowiła wartość punktową np. 5 punktów- bardzo dobry. Za treść dyktand była odpowiedzialna osoba prowadząca Grażyna Sadowska. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali wychowawcy klas. Po napisaniu ostatniego dyktanda komisja konkursowa zliczyła punkty i wyłoniła „Mistrzów ortografii”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Tytuł „Mistrza ortografii” otrzymali:
I miejsce:
Nicola Lipnicka- kl. III b
II miejsce:
Aleksander Kotlarek- kl. III b
III miejsce:
Angelika Bubeła- kl. III a
Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymali:
Łucja Wojdyła- kl. II
Martyna Pazoła- kl. III a
Milena Sobolewska-III a
Ewa Żukowska- III a
Adrian Zygmanowski- III b

Gratulujemy!

Mistrz ortografiiMistrz ortografiiMistrz ortografii