V Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego

V Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego

Dzieci lubią tańczyć i śpiewać. Muzyka, śpiew i ruch przy muzyce daje im radość i wpływa na ich wszechstronny rozwój. Pozwala wychowankom poznać nowy sposób bycia i zasady zachowania, przełamać bariery i integruje dzieci.

2 czerwca 2017 r. po raz piąty nasze przedszkole zorganizowało Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego. Udział w przeglądzie wzięły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bojadłach, Niepublicznego Przedszkola "Kraina Marzeń" w Swarzynicach, dzieci z Przedszkolnego Oddziału Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Sulechowa oraz trzy grupy dzieci z Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie.

Wśród zaproszonych gości byli: przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie Pani Anna Dunajska, Dyrektor TOK-u Pan Tadeusz Wojter, Pani Regina Słowińska (pracownik Biblioteki Gminnej w Trzebiechowie), dyrektor przedszkola w Swarzynicach Pani Justyna Hutor, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Zofia Wojdyła i oczywiście najwięksi kibice dzieci, czyli rodzice oraz członkowie ich rodzin.

Podczas przeglądu dzieci śpiewały piosenki dziecięce, prezentowały tańce w rytm muzyki nowoczesnej z wyjątkiem najstarszej grupy z przedszkola w Trzebiechowie, która zatańczyła walca.

Oczywiście wszyscy uczestnicy zajęli pierwsze miejsca i otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców z naszego przedszkola. Pani Regina Słowińska obdarowała wszystkie grupy pięknymi książeczkami. Dzieci otrzymały również słodycze od Pani Wójt Izabelli Staszak, która w tym dniu z Panią Dyrektor Aliną Radoch i uczniami naszej szkoły gościła w Warszawie.

Dziękujemy dzieciom, nauczycielom i wszystkim, którzy uczestniczyli w przeglądzie.

Dziękujemy Panu Miłoszowi Krawiec, który co roku organizuje i obsługuje sprzęt nagłaśniający imprezę.

Dziękujemy Pani Annie Urbańskiej, Natalii Tutak, Marii Kasprzyk i Monice Zawadzkiej za pomoc w przygotowaniu hali do występów oraz wszystkim rodzicom za każdą formę wsparcia tego wydarzenia.

V Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoV Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego