III Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego

III Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego

Przedszkole Publiczne w Trzebiechowie po raz trzeci było organizatorem Przeglądu Piosenki i Tańca Przedszkolnego, który odbył się 3 czerwca 2015 r.

Taka forma prezentacji dorobku artystycznego dzieci rozbudza i rozpowszechnia zainteresowania najmłodszych aktywnością taneczną i wokalną oraz stwarza okazję do promowania przedszkoli w środowisku lokalnym.

Udział w spotkaniu wzięły dzieci z: Przedszkola Samorządowego w Bojadłach, Oddziału Przedszkolnego w Klenicy, Przedszkola "Mały Odkrywca" w Klenicy, Niepublicznego Przedszkola "Kraina Marzeń" w Swarzynicach, Oddziału Przedszkolnego przy szkole podstawowej w Trzebiechowie oraz organizatorzy, czyli dzieci z Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie.

Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor TOK-u Pan Tadeusz Wojter, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie Pani Zdzisława Rychła, Dyrektor biblioteki Pani Jolanta Kaczorowska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych Pani Mirosława Latarowska, Pani Joanna Aniśkiewicz, Pani Justyna Hutor i Pani Kamila Ostapczuk. Wójta Gminy Panią Izabellę Staszak reprezentowała Pani Monika Banachowicz.

Byli również najważniejsi goście, to Rodzice naszych dzieci.

Dużą radość przedszkolakom sprawiły upominki, które ufundowali: dyr. Tadeusz Wojter, dyr. Jolanta Kaczorowska, Pani Ewa Ruszkowska (Apteka Aronia w Trzebiechowie), Pan Krystian Gronkowski i sponsor bezimienny.

Dziękujemy dzieciom, Paniom nauczycielkom, Rodzicom za pomoc i wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przeglądzie.

III Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca PrzedszkolnegoIII Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego