Wyniki konkursu matematycznego stopnia pierwszego dla uczniów Zespołu Edukacyjnego PSP im. Jana Pawła II w Trzebiechowie


Wyniki konkursu matematycznego

Dnia 14.11.14 r. (tj. piątek) odbył się konkurs matematyczny stopnia pierwszego dla uczniów Zespołu Edukacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie. Organizatorkami konkursu były: p. Joanna Grońska i p. Dorota Konopka. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI. Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 25 punktów. Po sprawdzeniu prac ustalono następującą kolejność miejsc (wg ilości uzyskanych punktów).

"Ławeczka – miejsce magiczne" – wyróżnienia dla naszych uczennic


Co słychać jesienią w grupie starszaków

Czy zwykła ławeczka może być miejscem magicznym?

Oczywiście! Pokazały to Eliza Koszelowska z gimnazjum oraz Martyna Michalak, Dagmara Klementowska i Julia Antecka ze szkoły podstawowej. Ich wizje ławeczek pisanych i plastycznych zdobyły wyróżnienia w konkursie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

W nagrodę dziewczęta otrzymały podwójne zaproszenia na spektal teatralny.

Serdecznie gratulujemy!

Szkolny Konkurs Matematyczny pt. "Mały Mistrz Matematyki roku szkolnego 2014/ 2015"


Tradycją w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II jest konkurs matematyczny pt. "Mały Mistrz Matematyki", który jest przeznaczony dla chętnych uczniów z klas IV – VI. W roku szkolnym 2014/2015 zgłosiło się do niego 27 uczestników, którzy będą ze sobą rywalizować w rozgrywkach matematycznych. Już jesteśmy po pierwszym etapie – Mistrza Tabliczki Mnożenia, w którym 11 uczniów osiągnęło maksymalną liczbę punktów - 40 (przeznaczoną na jeden etap). Zwycięzcom gratulujemy, ale walczymy do końca. Przed nami jeszcze kolejne cztery etapy. O wygranej zadecyduje łączna ilość punktów zdobytych we wszystkich etapach. Życzymy wytrwałości i powodzenia.

Konkurs Matematyczny stopnia pierwszego dla uczniów Zespołu Edukacyjnego PSP im. Jana Pawła II w Trzebiechowie


INFORMACJA O KONKURSIE!!!

Dnia 14.11.14 r. (tj. piątek) o godz. 8.35, czyli na drugiej godz. lekcyjnej w świetlicy B odbędzie się konkurs matematyczny stopnia pierwszego dla uczniów Zespołu Edukacyjnego PSP im. Jana Pawła II w Trzebiechowie.

"Gramatyka na warsztacie" – konkurs językowy


Gramatyka na warsztacie

"Człowiek uczy się najlepiej wtedy,
gdy tłumaczy coś innym."

We wrześniu z okazji Europejskiego Dnia Języków uczniowie gimnazjum otrzymali zadanie pracy nad projektem z języka niemieckiego pt.
"GRAMATYKA NA WARSZTACIE".

Projekt polega na kreatywnym zobrazowaniu wybranego zagadnienia gramatycznego. Jego celem jest zachęcenie uczniów do nauki gramatyki i zwiększenie stopnia znajomości środków językowych. Najlepsze prace będą reprezentować nasze gimnazjum w konkursie ogólnopolskim.

Szczegóły i regulamin na stronie http://www.deutsch-wagen-tour.pl/ w zakładce konkurs.

Mistrz Języków Obcych


Mistrz Języków Obcych

Znamy już zwycięzców szkolnego konkursu "Mistrz Języków Obcych"!

Uczniowie naszego gimnazjum przez cały rok szkolny odpowiadali na pytania z języka angielskiego i niemieckiego: rozwiązywali zadania gramatyczno-leksykalne oraz realioznawcze z zakresu wiedzy o krajach angielsko- i niemieckojęzycznych.

 
 

Relacja z konkursu w Sulechowie


Relacja z konkursu w Sulechowie

Dnia 22.05.2014 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie odbył się Międzyszkolny Dzień Języków Obcych, którego głównym elementem był konkurs językoznawczy.

W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele trzech szkół: gospodarze, czyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Sulechowie, reprezentanci Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz Gimnazjum w Trzebiechowie. Każda drużyna składała się z 6 uczniów. Grupę angielską naszego gimnazjum stanowili: Radek Pełka, Dawid Holewa, Dawid Sienkiewicz (opiekun: p. Justyna Karczyńska), a "trójkę" niemiecką tworzyli: Paulina Olejniczak, Kaja Szlak, Marcin Raźny (opiekun: p. A.Kowalczyk). Potyczki językowe składały się z czterech części: na początku uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, a potem test gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy – "Książka przyjaciel prawdziwy"


Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy –  Książka przyjaciel prawdziwy

Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego "Książka przyjaciel prawdziwy" odbyły się 3 kwietnia 2014 roku. Czas wszelkich przygotowań dobiegł końca i oto spotkały się drużyny z poszczególnych klas, aby rywalizować w wiedzy o Solilandii.

Aule szkolną wypełniły barwne skrzaty i smoki, na tle pięknej groty solnej, przygotowanej przez p. A. Kowalewicz, zasiadły kolorowe zespoły z klas I – III.

Przejęci zawodnicy z wielką uwagą słuchali fragmentów książki i odgadywali bohaterów i miejsca wydarzeń. Równie pomyślnie odpowiadali na pytania konkursowe.

Poezja dziecięca


Poezja dziecięca

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski organizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie. Koordynatorem konkursu i wykonawcą dyplomów była pani Lidia Drozdowska. Panie: Alicja Kanclerz, Danuta Wojtkiewicz, Grażyna Sadowska i Joanna Pasek wykonały piękną dekorację przy współpracy nauczycielki plastyki, pani Anny Kowalewicz oraz przygotowały słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

W tegorocznym konkursie były prezentowane wiersze Jana Brzechwy, Marii Kownackiej i Ludwika Jerzego Kerna przez jedenastu uczniów, którzy zostali wyróżnieni w swoich macierzystych szkołach w pierwszym etapie konkursu. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klenicy, Szkoły Podstawowej w Bojadłach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

Majowy konkurs świetlicowy


Majowy konkurs świetlicowy

Świetlica szkolna przygotowała dla uczniów konkurs plastyczny pod hasłem "Bukiet dla Mamy". Mogły w nim wziąć udział wszystkie chętne i zainteresowane dzieci ze szkoły podstawowej. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI oraz z podziałem na formy przestrzenne i prace na płaszczyźnie. 21 maja wychowawczynie świetlicy ogłosiły wyniki konkursu i przygotowały ekspozycję wszystkich otrzymanych prac.