Planeta dla Polski - konkurs

Planeta dla Polski

Międzynarodowa Unia Astronomiczna z okazji obchodów stulecia swojej pracy oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne ogłaszają ogólnonarodowy konkurs na nazwy planety pozasłonecznej i jej gwiazdy.

Każdy kraj otrzymuje prawo nadania nazwy jednej gwieździe oraz krążącej wokół niej planecie.

Zgłoszenie powinno zawierać dwie nazwy – jedną dla planety i jedną dla gwiazdy. Najlepiej, aby nazwy te były związane ze sobą tematycznie, a także miały związek z Polską – historyczny, kulturowy lub geograficzny. Do nazw należy dołączyć krótkie uzasadnienie.

Propozycje nazw należy zgłaszać do p. A. Kowalczyk na adres szkoły zetrzebiechow@gmail.com do 30 lipca 2019 r.

Więcej informacji i wizualizacje planety: http://www.iau100.pl/planety/uklad-bd14-4559