Mach ein MEME! - Konkurs na mem z języka niemieckiego

Meme

Zasady:
- można wykorzystać zdjęcia własne lub dostępne w internecie (nie naruszając praw innych osób),
- podpisy muszą być w języku niemieckim, powinny one być proste, krótkie, na poziomie waszej znajomości języka,
- mema można wykreować samodzielnie lub w parach,
- mem powinien być przyzwoity,
- można korzystać ze stron do tworzenia memów, np.
http://pl.memgenerator.pl
http://memytutaj.pl/generator
http://makeameme.org/
http://www.memecreator.org/create
http://memy.pl/

Memy należy zgłaszać do 27.04.2015

Zwycięzców wyłoni jury składające się z nauczycieli języków obcych. Przyznana zostanie również nagroda publiczności dla najlepszego mema, którego w głosowaniu wybiorą sami uczniowie. Ocenie podlega pomysłowość oraz trafność i poprawność językowa podpisu.