„SzkolneNiusy” - WIRTUALNA GAZETKA

SzkolneNiusy - WIRTUALNA GAZETKA

W ramach realizacji projektu „Nabieramy cyfrowej mocy” w roku szkolnym 2017/2018 dwie grupy gimnazjalnych dziennikarzy spotykały się w sobotnie przedpołudnia, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz technologiczne przy redagowaniu wirtualnej gazetki szkolnej. Celem naszych zajęć było przede wszystkim kształcenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Podczas dziennikarskich zmagań gimnazjaliści mieli okazję:

  • stworzyć zespół redakcyjny wirtualnej gazetki „SzkolneNiusy” i „Dekalog dziennikarza”, wykorzystując do tego narzędzia TIK i pamiętając o prawach autorskich oraz etyce dziennikarskiej,
  • zapoznać się z zasobami portalu Junior Media i za pomocą szablonów oraz makiet zredagować artykuły do szkolnej gazetki,
  • pracować z programami graficznymi, m.in. Power Point, Canva, Front Page w celu opracowania szaty graficznej,
  • dokonać obróbki zdjęć z wykorzystaniem odpowiednich programów, m.in. Gimp, Fast Stone, Image Viewer,
  • przygotować „szpigla” zawartości gazetki za pomocą szablonów platformy internetowej,
  • dokonać składu komputerowego i zamieścić gazetkę na stronie internetowej szkoły.

Warsztaty dziennikarskie okazały się doskonałym wyjściem naprzeciw potrzebom współczesnego, szybko rozwijającego się świata. Młodzież mogła wyrazić indywidualne sądy, opinie, mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, a jednocześnie doskonalić kompetencje kluczowe: językowe, informatyczne, naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie.

SzkolneNiusy - WIRTUALNA GAZETKASzkolneNiusy - WIRTUALNA GAZETKASzkolneNiusy - WIRTUALNA GAZETKASzkolneNiusy - WIRTUALNA GAZETKA