Profilaktyka uzależnień w gimnazjum

Profilaktyka uzależnień w gimnazjum

9 listopada 2017 r. uczniowie klas II gimnazjum, pod opieką swoich wychowawców oraz pedagoga szkolnego, udali się do Ciborza na zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień oraz jego podopiecznymi, aktualnie przebywającymi na terapii alkoholowej lub narkotykowej. Celem spotkania było uświadomienie wychowankom wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie i życie człowieka oraz przygotowanie ich do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia.

Gimnazjaliści mieli możliwość rozmowy z młodymi uzależnionymi osobami, które starały się uzmysłowić im, że w dzisiejszych czasach uzależnionym stać się bardzo łatwo i może nim być każdy, bez względu na wiek, płeć, sytuację rodzinną czy szkolną.

Młodzież potwierdziła, że taka forma zajęć wnosi dużą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień.

Wyjazd na zajęcia w całości sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie.