Doradca zawodowy u trzecioklasistów


Doradca zawodowy u trzecioklasistów

28 maja 2014 roku na zaproszenie pedagoga szkolnego przybył do naszej szkoły doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze. Jego zadaniem było jak najlepsze przygotowanie trzecioklasistów do wkroczenia w kolejny etap edukacji, do trafnego wyboru szkół średnich i późniejszego zawodu.

Doradca pomógł nam odkryć nasze najmocniejsze i te słabsze strony oraz pokazał jak odpowiednio je wykorzystać.

Pan Piotr Sys przybliżył nam również sytuację na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, bardzo obrazowy i zrozumiały. Z chęcią uczestniczyliśmy w spotkaniu. Odwiedziny doradcy zawodowego na pewno poszerzyły nasze horyzonty oraz spojrzenie na naszą przyszłość.

"Teraz NIEMIECKI!" w kampanii, sondzie i certyfikatach


Teraz  NIEMIECKI!

Na przełomie maja i czerwca uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej kampanii Nowej Ery Teraz NIEMIECKI! Jej celem w naszym gimnazjum było zwiększenie motywacji młodzieży do nauki niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Znajomość języka angielskiego stała się powszechna, dlatego nie jest już atutem, który dawałby przewagę na rynku pracy. Takim atutem jest niemiecki, język, którym posługuje się ponad 100 milionów Europejczyków!

W ramach kampanii nasi uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka o krajach niemieckojęzycznych według scenariuszy Nowej Ery, poznawali państwa, ludzi i kulturę niemieckiego obszaru językowego metodą stacji uczenia się, rozwiązywali internetowe quizy wiedzy, obejrzeli spot akcji i sondę uliczną "Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?" Na zakończenie kampanii uczniowie zostali zachęceni do nakręcenia podobnej sondy w naszej szkole.

Szkolne Dni Promocji Zdrowia w rytmie Hip-Hop


Szkolne Dni Promocji Zdrowia w rytmie Hip-Hop

14 i 15 maja 2014 r. w naszym gimnazjum kolejny raz zrealizowane zostały szkolne Dni Promocji Zdrowia. Impreza miała na celu krzewienie zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym. Na początku uczniowie ruszyli w stronę odkrycia prawdy o tolerancji… Właśnie o umiejętności przeciwstawiania się zobojętnieniu czy ignorowaniu drugiego człowieka traktował spektakl profilaktyczny teatru Maska pt. "Szkic o Tolerancji". Symbolicznie ujęty problem, przedstawiony w barwnych i łatwych do przyswojenia dialogach, na pewno skłonił młodych ludzi do refleksji.

Otrzymawszy bagaż informacji o różnych postawach życiowych, uczniowie zapoznali się z informacjami na temat zasad zdrowego stylu odżywiania i problematyki zaburzeń łaknienia, nad czym czuwała Pani Ewa Bielewicz.

Polsko-niemiecki "Dzień Wolności"


Polsko-niemiecki Dzień Wolności

Z okazji 25. rocznicy wydarzeń, których symbolami były Okrągły Stół w Polsce i upadek Muru Berlińskiego w Niemczech, nasza szkoła uczestniczyła w akcji Dzień Wolności.de/ Tag der Freiheit.pl zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Celem akcji w naszym gimnazjum było poszerzenie wiedzy o historii i kulturze Niemiec i zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego.

W ramach projektu uczniowie obejrzeli filmy: "Good bye Lenin", "Słoneczna Aleja", "Życie na podsłuchu" oraz "Tak wyglądał Mur Berliński". Beata Mital, Julia Szymańska, Michał Biliński, Adrian Skalczuk, Olga Łukomska, Klaudia Rejmak, Weronika Bandosz, Joanna Łuczyńska, Martyna Bańkowska, Weronika Galor, Patrycja Sołtys i Jakub Pasek przygotowali plakaty, filmiki i prezentacje na temat niemieckiej drogi do wolności, za co zostali nagrodzeni upominkami od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Finałem akcji był "Quiz o Niemczech" na Facebooku, w którym nagrodę wylosowała Wiktoria Ćwirko.

Relacja z konkursu w Sulechowie


Relacja z konkursu w Sulechowie

Dnia 22.05.2014 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 3 w Sulechowie odbył się Międzyszkolny Dzień Języków Obcych, którego głównym elementem był konkurs językoznawczy.

W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele trzech szkół: gospodarze, czyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Sulechowie, reprezentanci Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz Gimnazjum w Trzebiechowie. Każda drużyna składała się z 6 uczniów. Grupę angielską naszego gimnazjum stanowili: Radek Pełka, Dawid Holewa, Dawid Sienkiewicz (opiekun: p. Justyna Karczyńska), a "trójkę" niemiecką tworzyli: Paulina Olejniczak, Kaja Szlak, Marcin Raźny (opiekun: p. A.Kowalczyk). Potyczki językowe składały się z czterech części: na początku uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, a potem test gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Tańczyć każdy może! SCHOOL DANCE 2014


Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?

W kwietniu 6 dziewcząt z klas II ze szkolnej grupy tanecznej FLAVA DANCE pracowało nad projektem, którego rezultatem miał być film wideo z układem tanecznym. Inspiracją projektu był Międzynarodowy Konkurs Tańca dla przedszkoli i szkół z Polski, Czech i Słowacji "Tańczyć każdy może! School Dance 2014".

Paulina Bajon, Wiktoria Ćwirko, Sara Kisiel, Natalia Mrowiec, Karolina Sikora i Sandra Waszkowiak opracowały plan nagrania filmiku, wybrały układ taneczny, czas i miejsce nagrania, zebraly członków zespołu, przygotowały jego wizerunek i nakręciły efektowny pokaz tanecznej drużyny.

I choć zespół ostatecznie nie mógł wziąć udziału w tegorocznym konkursie, to w wyniku projektu powstał ciekawy materiał, który stanowi multimedialną wizytówkę zespołu.

Projekt Flava Dance 2014

Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?


Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?

Szkolna grupa taneczna założona przez panią Małgorzatę Horodniczy z ZE, a obecnie objęta opieką przez panią Ewę Bielewicz z Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury i wspierana przez wiele osób stale doskonali swoje umiejętności i rozwija talent taneczny. Uświetnia wydarzenia szkolne, lokalne i reprezentuje szkołę i gminę w przeglądach oraz konkursach tanecznych. Zespół powiększa również swój skład osobowy. W związku z tym rosną też potrzeby finansowe grupy. Aby choć w części je zaspokoić tancerki z klas II gimnazjum: Paulina Bajon, Wiktoria Ćwirko, Sara Kisiel, Karolina Sikora, Natalia Mrowiec i Sandra Waszkowiak zrealizowały projekt edukacyjny "Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?" Jego celem było zebranie środków pieniężnych na lustra do sali ćwiczeniowej oraz na zakup reprezentacyjnych strojów tanecznych, w których zespół mógłby występować publicznie.

Dlaczego niemiecki? - Festiwal Filmów Uczniowskich


Dlaczego niemiecki? - Festiwal Filmów Uczniowskich

Englisch ist ein Muss,
Deutsch ist ein PLUS!

Uczniowie klas I – III gimnazjum z grup bardziej zaawansowanych językowo pracowali w I semestrze bieżącego roku szkolnego nad scenariuszami filmików reklamujących naukę języka niemieckiego. Filmiki miały w kreatywny sposób przedstawiać odpowiedź na pytanie Dlaczego niemiecki?, aby zainteresować rówieśników językiem i kulturą Niemiec.

W ramach projektu powstało kilkanaście ciekawych filmików, spośród których część została opublikowana w serwisie YouTube, a jeden z nich reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie pt. "Wkręć się w niemiecki!" - zorganizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie.

Naszej gimnazjalnej społeczności filmiki zaprezentowane zostały podczas Festiwalu Filmów Uczniowskich, który odbył się w dniach 27-30.05.2014 pod hasłem "Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!" (Angielski to mus, niemiecki to plus!). Celem organizacji festiwalu było zapoznanie wszystkich gimnazjalistów z interesującymi efektami prac grup projektowych, zwiększenie motywacji młodzieży do nauki drugiego języka obcego i zwrócenie uwagi na fakt, że język angielski jest obecnie koniecznością wymaganą prawie od wszystkich, znajomość niemieckiego natomiast jest dodatkową umiejętnością, która może otworzyć przed nimi więcej drzwi w przyszłości.

Wartość człowieka – tolerancja


Wartość człowieka – tolerancja

W celu uświadomienia znaczenia tolerancji w relacjach interpersonalnych, w dniu 6 maja 2014 r. w szkole zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców uczniów klasy I "a" z pedagogiem PP-P. Była to doskonała okazja, by przypomnieć rodzicom jak przebiega rozwój psychofizyczny nastolatka i jakie wiążą się z tym zagrożenia. Pani Joanna Saniuk zaproponowała i omówiła różne formy komunikacji z dorastającym dzieckiem, jako najważniejszego elementu wychowania. Wyjaśniła skąd bierze się problem nietolerancji wśród młodzieży i wspólnie z rodzicami przeanalizowała różnorodne postawy życiowe młodych ludzi.

Tego typu spotkania są bardzo potrzebne rodzicom, gdyż dają im okazję do głębszego przemyślenia swoich relacji z dzieckiem, stwarzają możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń oraz ułatwiają proces wychowawczy.

VI Konkurs biblijny dla gimnazjalistów


VI Konkurs biblijny dla gimnazjalistów

Dnia 25 marca 2014 roku odbył się szkolny etap VI Konkursu biblijnego dla gimnazjalistów ewangelia wg św. Marka.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów uzyskując następujące wyniki:

1. Konstańczak Piotr 38 pkt. 92,7 %
2. Szubert Dominik 36 pkt. 87,8 %
3. Szlak Kaja 35 pkt. 85,3 %

Tym samym zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Gratulujemy!!!