Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wolontariusze

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności ofiarują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym czasie na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań i imprez. My również zaakcentowaliśmy ten ważny dzień, tworząc na szkolnym korytarzu okolicznościową gazetkę, na której m.in. zamieściliśmy najistotniejsze informacje na temat działalności młodzieży w wolontariacie.

Była to też doskonała okazja do złożenia podziękowań naszym gimnazjalnym wolontariuszkom: Dominice, Roksanie, Natalii, Beacie, Oliwii, Darii, Idze, Mai, Małgosi, Zuzi, Martynie i Adzie za chęć działania, tworzenia i zmieniana na lepsze otaczającego nas świata. To właśnie dzięki ich ofiarności, osobom korzystającym z pomocy, żyje się lepiej, łatwiej i pogodniej.

- opiekunowie SKW "Podaruj Serce"