Wybory do władz SU

Wybory do władz SU

3 października w demokratycznych wyborach wyłoniony został Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli klas czuwała nad sprawnym przebiegiem wyborów, sprawdzała listy wyborcze, wydawała karty do głosowania, a następnie podliczyła oddane głosy i sporządziła protokół wyborczy. Wybory poprzedziła tygodniowa kampania, podczas której kandydaci do samorządu zaprezentowali nam swoje programy wyborcze.

A oto skład Zarządu SU w roku szkolnym 2011/12:

Przewodniczący:
DAWID HUTOR

Zastępca przewodniczącego:
Roksana Filipczak

Sekretarz:
Radosław Pełka

Skarbnik:
Klaudia Bojko

Gratulujemy nowej władzy i życzymy wielu udanych przedsięwzięć!☺☺☺

Wybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SUWybory do władz SU