Góra Grosza

Góra Grosza

Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie

Od 21 listopada do 2 grudnia nasza szkoła uczestniczyła w XII edycji Góry Grosza – akcji charytatywnej Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Przez 12 lat trwania akcji zebrano już ponad 18 milionów złotych na pomoc rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka i innym placówkom opiekuńczo-wychowawczym.

Samorząd gimnazjum przez dwa tygodnie zbierał grosze i grosiki, z których powstała góra 1564 monet o sumie 45,81 zł i 0,10 euro.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM,
KTÓRZY WSPARLI AKCJĘ.

Oddając choćby jeden grosz przyczyniliście się bowiem
do realizacji wielkich przedsięwzięć na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.