V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej

V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej

Aleksandra Raźna jako radna oraz Róża Holewa jako dziennikarka reprezentowały naszą szkołę na V Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym w Zielonej Górze. Efektem obrad sejmiku w niezwykłym Roku dla Niepodległej było przyjęcie uchwały w sprawie wskazania wydarzeń i postaci z historii naszej Ojczyzny mających wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i zdjęciami z obrad sejmiku:
Portal Województwa Lubuskiego
Gazeta Lubuska
Telewizja Gorzów

RELACJA RÓŻY

Dnia 5 listopada 2018 r. w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wielkie wydarzenie, a mianowicie V Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Uczniowie wcielili się w radnych wojewódzkich i dziennikarzy. Uświadomili sobie także, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie i odpowiedzieli na pytanie "Czy jestem dumny z bycia Polakiem?". Wyznaczyli sobie cel swojej egzystencji, aby zostawić po sobie ślad i być zapamiętanym przez Polskę.

Najpierw wspólnie z marszałek Elżbietą Anną Polak oraz przewodniczącym sejmiku Czesławem Fiedorowiczem - młodzi radni, którzy przyjechali do Zielonej Góry z całego województwa, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie spotkali się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego i tam rozpoczęły się obrady. Wspólnie obejrzeli prezentację województwa lubuskiego.

Mottem przewodnim V Sejmiku Młodzieżowego były słowa Cypriana Kamila Norwida "Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło".

Następnie młodzi radni otrzymali z rąk pani Elżbiety Anny Polak - jedynej kobiety - marszałek w Polsce - dyplomy potwierdzające mandat radnego województwa. Przy stole obrad zasiadło 32 młodzieżowych radnych, natomiast 32 uczniów - dziennikarzy relacjonowało obrady sejmiku. Nagrywali także filmy i wykonywali zdjęcia.

Młodzieżowi radni wskazywali wydarzenia i postacie z przeszłości i teraźniejszości, które miały i mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. Najczęściej padały nazwiska naszych wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, a także Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Czesława Miłosza, Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także siatkarzy, którzy rozsławili imię Polski na świecie zdobywając mistrzostwo. Była to dla nas piękna lekcja patriotyzmu. Pod koniec zostały rozdane nagrody za poszczególne konkursy. Wysłuchaliśmy także piosenek, które zostały nagrodzone.

Dziękujemy władzom Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego za zaproszenie na tak doniosłe wydarzenie.