Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum
w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o nowe inicjatywy uczniów i opiekuna SU.

Stałe prace Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU w ciągu całego roku szkolnego 2018/2019:

 1. reprezentowanie społeczności uczniowskiej w szkole i poza szkołą
 2. organizowanie spotkań zarządu Samorządu Uczniowskiego
 3. współpraca z pozostałymi organami szkoły, trójkami klasowymi oraz pracownikami szkoły, a także z partnerami i instytucjami zewnętrznymi
 4. prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole i zakładki na szkolnej stronie internetowej
  www.zet.edu.pl/gimnazjum/samorzad-uczniowski
 5. przygotowanie dyplomów za zwycięstwa i udział w naszych konkursach
 6. fotografowanie i obróbka zdjęć z akcji SU
 7. korespondencja elektroniczna członków z opiekunem SU, a także opiekuna z sekretariatem szkoły i informatykiem prowadzącym szkolną stronę internetową
 8. prace twórcze nad kreowaniem nowych, ciekawych działań i sposobów ich realizacji
 9. codzienna akcja Szczęśliwy Numerek – wylosowany numer w danym dniu zwolniony jest z odpowiedzi ustnej i zadania domowego oraz niezapowiedzianej kartkówki.

PLANOWANE DZIAŁANIA

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
K

Plan pracy SU

Opracowanie planu pracy 2018/2019

Konsultacje społeczne

Przeprowadzenie konsultacji ze społecznością gimnazjum w celu uzyskania akceptacji planu pracy SU

Dzień Nauczyciela

Organizacja niespodzianki z życzeniami dla pracowników naszej szkoły.

Tydzień dla Niepodległej

Włączenie się w szkolne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

L
I
S
T
O
P
A
D

Szczęśliwa Trzynastka

Jeden, trzynasty dzień w miesiącu wolny od wszelkich form sprawdzania wiedzy ucznia.

11 listopada

Akcja akcentująca Święto Niepodległości

Kawiarenka

Kiermasz ciast

G
R
U
D
Z
I
E
Ń

Mikołajki

Dzień Czapki Mikołaja.

Szczęśliwa Trzynastka

Jeden, trzynasty dzień w miesiącu wolny od wszelkich form sprawdzania wiedzy ucznia.
Świąteczne przebranie

S
T
Y
C
Z
E
Ń

Karnawał

Dzień Karnawałowego Makijażu

L
U
T
Y

Walentyki

Organizacja Walentynkowej Poczty i Dnia Różu i Czerwieni.

Szczęśliwa Trzynastka

Jeden, trzynasty dzień w miesiącu wolny od wszelkich form sprawdzania wiedzy ucznia.

M
A
R
Z
E
C

Dzień Kobiet

Życzenia z niespodzianką dla dziewcząt i pań.

Szczęśliwa Trzynastka

Jeden, trzynasty dzień w miesiącu wolny od wszelkich form sprawdzania wiedzy ucznia.

Dzień Wiosny

Wiosenny Dzień Języków Obcych

K
W
I
E
C
I
E
Ń

Dzień Czekolady

Przygotowanie czekoladowego poczęstunku dla społeczności gimnazjum oraz akcji kreowania pozytywnych skojarzeń z naszą szkołą

M
A
J

Szczęśliwa Trzynastka

Jeden, trzynasty dzień w miesiącu wolny od wszelkich form sprawdzania wiedzy ucznia.

C
Z
E
R
W
I
E
C

Apel podsumowujący

Przygotowanie dyplomów i nagród za pomoc w działaniach SU

Sprawozdanie SU

Opracowanie sprawozdania z działalności SU i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/19