O samorządzie

Samorząd Uczniowski ma swoje logo!

W roku szkolnym 2018/19 społeczność uczniowską gimnazjum reprezentuje:

ZARZĄD w składzie:
Kacper Kusik - przewodniczący
Kornelia Daszkiewicz - wiceprzewodnicząca
Wiktoria Sołtys - sekretarz

Członkowie Rady SU:
Mateusz Rachuba
Dawid Werwiński

pani Anna Kowalczyk - opiekun samorządu

Zapraszamy chętne osoby do współpracy!

Można się z nami kontaktować również drogą mailową pisząc na adres: sugimtrzebiechow@wp.pl

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE

  • SAMORZĄD TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE GIMNAZJUM – członkami samorządu stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły, a przestajemy nimi być, gdy szkołę opuszczamy;
  • REPREZENTACJĄ SAMORZĄDU JEST ZARZĄD wybierany w demokratycznych wyborach;
  • SAMORZĄD JEST JEDNYM Z ORGANÓW SZKOŁY - obok dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców;
  • SAMORZĄD DZIAŁA NA RZECZ UCZNIÓW w oparciu o własny regulamin zgodny z prawem oświatowym i we współpracy z pozostałymi organami szkoły;
  • GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU to rozwijanie aktywności społecznej, organizacja życia szkolnego oraz wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów.