SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS - projekt edukacyjny


Dzień Ziemniaka

6 dziewcząt z klasy II - Julita, Natalia, Kinga, Ola, Wiktoria i Danusia - uczestniczyło we wrześniu w projekcie edukacyjnym "JAK ZORGANIZOWAĆ WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO?", poprzez który nasza szkoła realizuje jedno z 4 zadań polskiej polityki oświatowej na rok 2016/17 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Jako jeden z 17 zespołów wyborczych z województwa lubuskiego przystąpiły do ogólnopolskiego programu CEO "Samorządy mają głos", którego celem było wsparcie szkół w organizacji wyborów zgodnie ze standardami demokratycznymi. Programowi CEO patronował Minister Edukacji Narodowej.

Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2015


Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2015

My, czyli klasa I b 22.05 br. zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego pt. "Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2015". Nasze działania były częścią ogólnopolskiego programu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym uczestniczą uczniowie ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Niestety projekt dobiegł końca. Niestety, ponieważ oprócz zdobytej wiedzy o wyborach, kompetencjach prezydenta, a także nabyciu różnych umiejętności bawiliśmy się wyśmienicie.

Naszym celem było uświadomienie gimnazjalistom po co są wybory i dlaczego warto głosować. W tym celu przeprowadziliśmy lekcje dla klas pt. "Ile waży jeden głos?", które przebiegły bardzo pomyślnie. W czasie zajęć odgrywaliśmy scenkę pokazującą niezdecydowanie wyborcy, który zastanawiał się - jak wielu Polaków - czy ma iść na wybory, czy też narzekać i zostać w domu. Dzięki temu przedstawieniu nie tylko wyjaśniliśmy uczniom jakie kompetencje posiada prezydent RP, jakie znaczenie ma udział w wyborach każdego obywatela, ale i również rozbawiliśmy ich do łez. Nasi koledzy z innych klas, doceniając nasze zdolności aktorskie, proponowali nam, abyśmy zapisali się do szkolnego kółka teatralnego.

Nasza ciuchcia wyborcza


Nasza ciuchcia wyborcza

Idziemy na wybory!
Kampania profrekwencyjna "Młodzi Głosują"
program Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie klasy III b: Paulina Pazoła, Klaudia Jóźwiak, Jan Masenek, Kacper Sobczak, Szymon Majda, Paweł Chwiałkowski, Gracjan Zając od początku września do 16 XI realizowali projekt edukacyjny, którego celem było zachęcenie mieszkańców gminy Trzebiechów do uczestnictwa w tegorocznych wyborach samorządowych. Realizację projektu rozpoczęli od pozyskania wiedzy związanej z powyższym zagadnieniem. Następnie podjęli szereg działań, które miały pomóc im osiągnąć postawiony cel, m.in.:

  • Stworzyli filmik profrekwemcyjny, do którego udało im się pozyskać uczniów gimnazjum niezaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu

"Teraz NIEMIECKI!" w kampanii, sondzie i certyfikatach


Teraz  NIEMIECKI!

Na przełomie maja i czerwca uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej kampanii Nowej Ery Teraz NIEMIECKI! Jej celem w naszym gimnazjum było zwiększenie motywacji młodzieży do nauki niemieckiego jako drugiego języka obcego.

Znajomość języka angielskiego stała się powszechna, dlatego nie jest już atutem, który dawałby przewagę na rynku pracy. Takim atutem jest niemiecki, język, którym posługuje się ponad 100 milionów Europejczyków!

W ramach kampanii nasi uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka o krajach niemieckojęzycznych według scenariuszy Nowej Ery, poznawali państwa, ludzi i kulturę niemieckiego obszaru językowego metodą stacji uczenia się, rozwiązywali internetowe quizy wiedzy, obejrzeli spot akcji i sondę uliczną "Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?" Na zakończenie kampanii uczniowie zostali zachęceni do nakręcenia podobnej sondy w naszej szkole.

Tańczyć każdy może! SCHOOL DANCE 2014


Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?

W kwietniu 6 dziewcząt z klas II ze szkolnej grupy tanecznej FLAVA DANCE pracowało nad projektem, którego rezultatem miał być film wideo z układem tanecznym. Inspiracją projektu był Międzynarodowy Konkurs Tańca dla przedszkoli i szkół z Polski, Czech i Słowacji "Tańczyć każdy może! School Dance 2014".

Paulina Bajon, Wiktoria Ćwirko, Sara Kisiel, Natalia Mrowiec, Karolina Sikora i Sandra Waszkowiak opracowały plan nagrania filmiku, wybrały układ taneczny, czas i miejsce nagrania, zebraly członków zespołu, przygotowały jego wizerunek i nakręciły efektowny pokaz tanecznej drużyny.

I choć zespół ostatecznie nie mógł wziąć udziału w tegorocznym konkursie, to w wyniku projektu powstał ciekawy materiał, który stanowi multimedialną wizytówkę zespołu.

Projekt Flava Dance 2014

Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?


Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?

Szkolna grupa taneczna założona przez panią Małgorzatę Horodniczy z ZE, a obecnie objęta opieką przez panią Ewę Bielewicz z Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury i wspierana przez wiele osób stale doskonali swoje umiejętności i rozwija talent taneczny. Uświetnia wydarzenia szkolne, lokalne i reprezentuje szkołę i gminę w przeglądach oraz konkursach tanecznych. Zespół powiększa również swój skład osobowy. W związku z tym rosną też potrzeby finansowe grupy. Aby choć w części je zaspokoić tancerki z klas II gimnazjum: Paulina Bajon, Wiktoria Ćwirko, Sara Kisiel, Karolina Sikora, Natalia Mrowiec i Sandra Waszkowiak zrealizowały projekt edukacyjny "Jak pozyskać fundusze na potrzeby szkolnej grupy tanecznej?" Jego celem było zebranie środków pieniężnych na lustra do sali ćwiczeniowej oraz na zakup reprezentacyjnych strojów tanecznych, w których zespół mógłby występować publicznie.

Dlaczego niemiecki? - Festiwal Filmów Uczniowskich


Dlaczego niemiecki? - Festiwal Filmów Uczniowskich

Englisch ist ein Muss,
Deutsch ist ein PLUS!

Uczniowie klas I – III gimnazjum z grup bardziej zaawansowanych językowo pracowali w I semestrze bieżącego roku szkolnego nad scenariuszami filmików reklamujących naukę języka niemieckiego. Filmiki miały w kreatywny sposób przedstawiać odpowiedź na pytanie Dlaczego niemiecki?, aby zainteresować rówieśników językiem i kulturą Niemiec.

W ramach projektu powstało kilkanaście ciekawych filmików, spośród których część została opublikowana w serwisie YouTube, a jeden z nich reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie pt. "Wkręć się w niemiecki!" - zorganizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie.

Naszej gimnazjalnej społeczności filmiki zaprezentowane zostały podczas Festiwalu Filmów Uczniowskich, który odbył się w dniach 27-30.05.2014 pod hasłem "Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!" (Angielski to mus, niemiecki to plus!). Celem organizacji festiwalu było zapoznanie wszystkich gimnazjalistów z interesującymi efektami prac grup projektowych, zwiększenie motywacji młodzieży do nauki drugiego języka obcego i zwrócenie uwagi na fakt, że język angielski jest obecnie koniecznością wymaganą prawie od wszystkich, znajomość niemieckiego natomiast jest dodatkową umiejętnością, która może otworzyć przed nimi więcej drzwi w przyszłości.

Tydzień oszczędzania


Tydzień oszczędzania

— Tak brzmiała nazwa akcji, którą 28 i 30 stycznia przeprowadziło siedmiu gimnazjalistów (Sylwia Koseska, Beata Mital, Julia Szymańska, Klaudia Rejmak, Olga Łukomska, Weronika Bandosz i Dawid Holewa) realizując projekt z wiedzy o społeczeństwie w ramach programu Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości i Narodowego Banku Polskiego — "Ekonomia na co dzień".

We wtorek wystąpiliśmy w roli ekspertów ds. młodzieżowych kont oszczędnościowych jako grupa "Economy Company S.A.", przedstawiając aktualną ofertę młodzieżowych kont bankowych. Pokazaliśmy, dlaczego warto posiadać swoje konto i na co należy zwrócić uwagę przy jego zakładaniu. Stworzyliśmy też ulotki, promujące nasze działanie.

"Gwiazdka dla Afryki" - podsumowanie projektu


Gwiazdka dla Afryki - podsumowanie projektu

"Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, by ratować życie dzieci na wielką skalę."

W ramach uczestnictwa naszej placówki w ogólnopolskim KLUBIE SZKÓŁ UNICEF 18 uczniów klas I - III gimnazjum realizowało w listopadzie i grudniu niezwykły projekt edukacyjno-pomocowy "Gwiazdka dla Afryki".

Na co gimnazjaliści wydają swoje pieniądze?


Głupoty

Przez ostatnie dwa tygodnie października, nasza grupa, w której skład wchodzą: Sylwia Koseska, Beata Mital, Julia Szymańska, Olga Łukomska, Klaudia Rejmak, Dawid Holewa, rzetelnie pracowała i biegała "od klasy do klasy" w celu wypełnienia ankiet. Przeprowadzenie sondaży jest jednym z naszych zadań w projekcie edukacyjnym z wiedzy o społeczeństwie. Nosi on tytuł "Ekonomia" a naszym głównym celem jest przybliżenie gimnazjalistom wiedzy o tej nauce.

Nasz Projekt jest związany z ogólnopolskim programem "Ekonomia na co dzień", realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski. W ramach tego programu nie tylko realizujemy projekt edukacyjny, ale uczestniczymy w zajęciach, dzięki którym zdobywamy wiedzę z zakresu ekonomii.