Nasi najlepsi uczniowie

I semestr
w roku szkolnym 2014/2015

Klasa I a

-

Klasa I b

1.

Anna Bieniek

średnia ocen: 5,00 zachowanie: wzorowe

2.

Miłosz Rowiński

średnia ocen: 4,92 zachowanie: wzorowe

Klasa II a

1.

Eliza Koszelowska

średnia ocen: 5,00 zachowanie: bardzo dobre

2.

Dominika Pełka

średnia ocen: 5,00 zachowanie: bardzo dobre

Klasa II b

-

Klasa III a

1.

Dawid Holewa

średnia ocen: 5,50 zachowanie: wzorowe

Klasa III b

1.

Olga Łukomska

średnia ocen: 5,46 zachowanie: wzorowe

2.

Klaudia Rejmak

średnia ocen: 4,93 zachowanie: wzorowe