Nasze Sukcesy

Nasze Sukcesy

NASZE
SUKCESY
 

ROK SZKOLNY 2014/2015

E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y

DAWID HOLEWA

Wynik 100% na egzaminie
z języka angielskiego w części podstawowej
i 98% w części rozszerzonej
(przygotowanie p. Piotr Kowalczyk)

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E

OLGA ŁUKOMSKA

Finalistka
Przedmiotowego Konkursu z Biologii
Lubuskiego Kuratora Oświaty
(przygotowanie p. Jolanta Krzyżostaniak)

* * * * * *

S T Y P E N D Y Ś C I   W Ó J T A   G M I N Y   T R Z E B I E C H Ó W

DAWID HOLEWA

OLGA ŁUKOMSKA

* * * * * *

N A J L E P S I   W   N A U C E   I   Z A C H O W A N I U

DAWID HOLEWA – średnia 5,64
OLGA ŁUKOMSKA – średnia 5,44
ELIZA KOSZELOWSKA – średnia 5,25
DOMINIKA PEŁKA - średnia 5,25
MIŁOSZ ROWIŃSKI - średnia 5,23
ANNA BIENIEK – średnia 5,15
KLAUDIA REJMAK – średnia 5,11
KAROLINA FORNALCZYK- średnia 5,00
TOMASZ GIERLIK – średnia 4,86
ROKSANA CHODAKIEWICZ - średnia 4,86
PATRYCJA ARENDT - średnia 4,85
WIKTORIA SPYRA - średnia 4,85
SARA KISIEL - średnia 4,77
OLGA GUZIKOWSKA - średnia 4,77
ANGELIKA LEŚNIEWSKA - średnia 4,77

* * * * * *

G R O N O
W S P A N I A Ł E J   D Z I E S I Ą T K I
P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M   W   T R Z E B I E C H O W I E
(organizator konkursu p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

Nasze sukcesyNasze sukcesy

M I S T R Z O W I E   F R E K W E N C J I
(organizator konkursu p. Małgorzata Jóźwiak)

KLAUDIA REJMAK
DOMINIK POŚLEDNI
WIKTORIA SUZANOWICZ
MIŁOSZ ROWIŃSKI
ANNA BIENIEK
KAROLINA FORNALCZYK
WIKTORIA SPYRA

* * * * * *

K O N K U R S Y   O G Ó L N O P O L S K I E

DAWID HOLEWA

Wyróżnienie
w Olimpiadzie Języka Angielskiego PIONIER
(organizator p. Justyna Karczyńska)

* * * * * *

DOMINIKA PEŁKA

Wyróżnienie
w Konkursie Matematycznym KANGUR
(organizator p. Ryszard Konopka)

* * * * * *

K O N K U R S Y   W O J E W Ó D Z K I E

Nasze sukcesy

ANNA BIENIEK

I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
o tematyce
Honorowego Krwiodawstwa PCK
(organizator: p. Ryszard Konopka)

* * * * * *

K O N K U R S Y   R E J O N O W E

ELIZA KOSZELOWSKA
DAGMARA KLEMENTOWSKA
MARTYNA MICHALAK

Wyróżnienia
w Konkursie Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze
"Ławeczka - miejsce magiczne"
(organizator: p. Anna Kowalczyk /j. niemiecki)

* * * * * *

K O N K U R S Y   P O W I A T O W E

Nasze sukcesy

ZESPÓŁ FLAVA
PAULINA BAJON, KAROLINA SIKORA, ANNA BIENIEK, ANGELIKA LEŚNIEWSKA, KACPER JAKUBOWSKI, OLA NAWROCKA, ZUZIA GALOR, WIKTORIA SUZANOWICZ

 
 

Wyróżnienie
w eliminacjach powiatu zielonogórskiego Lubuskiej Gali Tanecznej
Pro Arte 2015

* * * * * *

Z A W O D Y   S P O R T O W E
(trenerzy p. Małgorzata Horodniczy i p. Jarosław Drozdowski)

SUKCESY DRUŻYNY DZIEWCZĄT:

I miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce nożnej

Nasze sukcesy

KLAUDIA REJMAK
WERONIKA BANDOSZ
SYLWIA KOSESKA
KAROLINA KOSESKA
PAULINA NIEWIADOMSKA
PAULINA RAŹNA
AGATA PASEK
PAULINA SOBIECH
PATRYCJA KAWALKA
WIKTORIA SUZANOWICZ
MARIKA HYŻA

* * * * * *

II miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce ręcznej

WERONIKA BANDOSZ
KLAUDIA REJMAK
PAULINA NIEWIADOMSKA
MARIKA HYŻA
SYLWIA KOSESKA
ELIZA KOSZELOWSKA
AGATA PASEK
JULIA SZYMAŃSKA
PAULINA RAŹNA
OKTAWIA WOŁOSZYN
KAROLINA KOSESKA

* * * * * *

III miejsce
w powiatowych zawodach lekkoatletycznych
w biegu na 100 m

KAROLINA KOSESKA

* * * * * *

II miejsce w Mistrzostwach Ośrodka Sulechowa
w piłce koszykowej

Nasze sukcesy

WERONIKA BANDOSZ
SYLWIA KOSESKA
KLAUDIA REJMAK
MARIKA HYŻA
KAROLINA KOSESKA
PAULINA NIEWIADOMSKA
PAULINA RAŹNA
PAULINA SOBIECH
 
 
 

* * * * * *

SUKCESY DRUŻYNY CHŁOPCÓW

I miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce nożnej

* * * * * *

III miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce ręcznej

* * * * * *

III miejsce w Mistrzostwach Ośrodka Sulechowa
w piłce koszykowej

* * * * * *

Nasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesy