1% na naszą Szkołę!


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Drodzy Rodzice, Pracownicy i Sympatycy Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie!

1 procent

Kontynuujemy akcję "Przekaż1% na naszą Szkołę!podatku na rzecz szkoły", prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", którego jesteśmy partnerem.

WESPRZYJCIE KONKRETNY CEL – ROZWÓJ NASZEJ SZKOŁY

Nie trzeba nic wpłacać, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym za 2012 rok w punkcie
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU" wpisać nr KRS:
0000031762
W punkcie INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w rubryce "Cel szczegółowy" wpisujemy nr i nazwę naszej szkoły:
600000060282 Zespół Edukacyjny

1% na naszą Szkołę!

Darmowy program do rozliczenia PIT 2013 do pobrania powyżej oraz na stronie Stowarzyszenia
"Przyjazna Szkoła" - www.ps.org.pl.

Wyniki akcji "1% dla szkoły" z ubiegłego roku poznamy w terminie do 31 marca 2014, następnie rozpoczniemy procedurę wydatkowania zebranych funduszy.

Środki z Państwa 1% pozwolą nam np. wyposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne, lepszy sprzęt komputerowy, zorganizować ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy edukacyjne itp.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w akcji, a zarazem prosimy
o jej rozpowszechnienie wśród rodziny i znajomych.

1% na naszą Szkołę!

D Z I Ę K U J E M Y!