Konkurs Plastyczny „Ilustracja do wierzy Jana Brzechwy”

Konkurs Plastyczny Ilustracja do wierzy Jana Brzechwy

Uczniowie z klas I-III wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Ilustracja do wierszy Jana Brzechwy", zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych bajek, wierszy i utworów poety. Organizator konkursu dla laureatów konkursu przewidział dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wychowawczynie świetlicy panie Anna Garbacz, Natalia Kicińska i Paulina Szymczak również nagrodziły najlepsze prace dyplomami i słodkim upominkiem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy pozostałych do brania udziału w kolejnych konkursach świetlicowych.

Konkurs Plastyczny Ilustracja do wierzy Jana BrzechwyKonkurs Plastyczny Ilustracja do wierzy Jana Brzechwy