Graffiti w mojej szkole

Świetlica Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
pt. „Graffiti w mojej szkole”

Graffiti

Konkurs rozpoczyna się 01.03.2018 i trwa do 30.04.2018.

Uczestnikami konkursu mogą być tylko uczniowie z klas VI i VII oraz gimnazjum. Termin zgłaszania projektów Graffiti upływa 28.03.2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13.04.2018 roku.

Projekty przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu wyłącznie na kartkach formatu nie mniejszego niż A3.

Najlepszy projekt Graffiti zostanie wybrany przez jury konkursowe. Jego autor w nagrodę, wykona swoją pracę na ścianie szkolnej.

Otrzyma fundusze na zakup materiałów plastycznych.

Zapraszamy do udziału
wychowawca świetlicy
Paulina Szymczak