Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W pierwszych dniach stycznia uczniowie należący do grupy mini - wolontariatu, dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych oraz wychowawcy świetlicy szkolnej podjęli działania, które miały na celu wsparcie fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaliśmy własnoręcznie wykonane ozdoby zimowe, które zaprojektowała p. Ania Kowalewicz. Następnie przekazaliśmy je panu T. Wojterowi – dyrektorowi TOK-u. Wykonane przez nas stroiki, wianki i ozdobne misy zostały przeznaczone na licytację, z której dochód zasilił konto fundacji WOŚP.

Wielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy